Eskilstuna kommun
Lärare med uppslagen dator förklarar för tre elever i korridoren. Två andra elever står i bakgrunden och tittar på.

Samhällsprogrammet (SA)

På samhällsvetenskapsprogrammet förbereds du för högre studier inom samhällsorienterande ämnen. Du fördjupar dig i och lär dig att förstå hur samhället fungerar

Du lär dig

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet förbereds du för högre studier inom samhällsorienterande ämnen. Du fördjupar dig i och lär dig att förstå hur samhället fungerar. Du läser om vår historia, om hur kulturer, religioner och samhällen påverkar oss. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är tydliga inslag i utbildningen, liksom förståelse för människan genom psykologi och filosofi. Internationella relationer och omvärldsbevakning är viktiga inslag i utbildningen som en certifierad FN-skola.

Mer om utbildningen

Lärare förklarar i läroboken för två elever i klassrummet.

Arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för högskolan och du ska vara beredd på att lägga tid och energi på dina studier. Vi jobbar mycket med studieteknik, verktyg för att söka information och att tänka källkritiskt.
Du kommer också att märka att en röd tråd går genom de olika kurser du läser. Studiebesök och studieresor, samt inspirerande föreläsare är viktiga inslag i utbildningen.

Efter skolan

Efter din gymnasietid på samhällsvetenskapsprogrammet har du möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Du får en bred behörighet till högre studier och kommer väl förberedd till högskolans värld.
Våra elever väljer exempelvis att studera till beteendevetare, jurister, journalister, lärare, poliser, ekonomer eller psykologer.

Vanliga frågor FAQ

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet förbereds du för högre studier inom samhällsorienterande ämnen. Du fördjupar dig i och lär dig att förstå hur samhället fungerar. Du läser om vår historia, om hur kulturer, religioner och samhällen påverkar oss. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är tydliga inslag i utbildningen, liksom förståelse för människan genom psykologi och filosofi.

Säkerhetsprofilen är för dig som är intresserad av hur samhället fungerar, vill jobba med rättsväsendet och med människor i utsatta eller konfliktfyllda situationer.
Funderar du på att plugga vidare till exempelvis polis, jurist, åklagare, kriminolog eller tulltjänsteman är denna profil rätt för dig. Du jobbar med vittnespsykologi, konflikthantering, kriminologi och får utveckla en bra förståelse för hur samhället fungerar och varför konflikter uppstår. Du fördjupar dig sedan i bland annat kriminologi och psykologi.

Det här är de kurser som erbjuds just nu, utbudet kan variera:

  • Matematik 3b
  • Engelska 7
  • Språk, steg 1-5
  • Bild och form 1b
  • Fotografisk bild 1
  • Entreprenörskap och företagande
  • Rätten och samhället
  • Träningslära 1
  • Naturkunskap 2
  • Programmering 1

Det är extrapoäng som man kan få under gymnasiet och som höjer meritvärdet av dina gymnasiala betyg. Utan meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde (om man har betyg A i alla gymnasiala kurser som har betygsskala från F till A). Meritpoäng kan höja meritvärdet till max 22.5. Moderna språk, matematik och engelska är de ämnen som kan bli aktuella att få meritpoäng i.

Vissa kurser läser alla elever på samhällsvetenskapliga programmet. De kurser som elever med SA-inriktning läser utöver de gymnasie- och programgemensamma kurserna är Geografi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3.Se komplett poängplan ovan.

En av fördjupningskurserna heter humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering som bland annat behandlar strukturer i samhällen, internationella relationer och konflikter. Eleverna får insikter om hur t.ex. globala konflikter uppstår och kan lösas.

De andra fördjupningskurserna är Psykologi 2a och Psykologi 2b, där du får en fördjupad kunskap om människans tankar, känslor och beteenden.

Förutom klassresor till museer och teatrar har flera elever på SA-programmet under de senaste åren varit på språkresor till exempelvis Spanien, Tyskland, Italien och England. Dessutom har vår FN- elevförening rest till New York.

Kontakt

Anette Kroneld

Studievägledare

Telefon:

Kristoffer Filipsson

Lärare

Telefon:

Pelle Marklund

Biträdande rektor

Telefon:

Logos
Uppdaterad: 13 november 2023