Eskilstuna kommun
Lärare sitter bredvid två elever med uppslagna datorer i klassrummet. I bakgrunden andra elever.

Säkerhetsprogrammet (SA-SÄK)

Säkerhetsprofilen är för dig som är intresserad av hur samhället fungerar, vill jobba med rättsväsendet och med människor i utsatta eller konfliktfyllda situationer.

Du lär dig

Säkerhetsprofilen är för dig som är intresserad av hur samhället fungerar, vill jobba med rättsväsendet och med människor i utsatta eller konfliktfyllda situationer.
Funderar du på att plugga vidare till exempelvis polis, jurist, åklagare, kriminolog eller tulltjänsteman är denna profil rätt för dig. Du jobbar med vittnespsykologi, konflikthantering, kriminologi och får utveckla en bra förståelse för hur samhället fungerar och varför konflikter uppstår. Du fördjupar dig sedan i bland annat kriminologi och psykologi.

Arbetssätt

Vi jobbar tätt ihop med olika instanser i samhället och som elev får du under din utbildning möta exempelvis polis, domstol, brotts- och drogförebyggande samordnare och räddningstjänst.
Vi gör studiebesök, tar in föreläsare till skolan och vi gör olika ämnesövergripande studier. Du jobbar också en del i grupp och får ta del av verkliga case. Det gör att du förbereds för vidare studier.

Efter skolan

Säkerhetsprofilen är en högskoleförberedande utbildning och efter gymnasiet läser du antagligen vidare på högskola eller yrkeshögskola. Du får en mycket bra grund för vidare studier mot åklagare, jurist, polis eller arbete inom till exempel kriminalvården.

Du är intresserad av samhället och att jobba med människor, ofta i utsatta situationer. Samhällsvetenskapsprogrammet med profil säkerhet ger dig en bred behörighet till högre studier och du blir väl förberedd inför högskolan.

Exempel på kurser du läser

Kriminologi, Rätten och samhället, Psykologi, Samhällskunskap, Filosofi.

Vanliga frågor FAQ

Ja, på SAM-SÄK får du samma behörighet till universitetet som ett vanligt samhällsprogram. Många som studerar hos oss väljer att söka sig till polishögskolan eller till någon annan utbildning på högskola/universitetet efter sina tre år hos oss.

Hos oss läser eleverna juridik och kriminologi vilket skiljer sig från ett vanligt samhällsprogram. Vi samarbetar även med olika aktörer som polisen, militären, räddningstjänsten, jurister med flera för att eleverna ska få en bred bild av yrken kopplade till programmet. Dessa samarbeten mynnar ut i föreläsningar, studiebesök och praktiska moment. Många av våra elever har också liknande mål och intressen vilket bidrar till en fin samhörighet på programmet.

Eftersom programmet ger en bred behörighet har vi ett brett elevunderlag. Vi har en jämn könsfördelning över alla klasser och det skapar en bra dynamik. Den stora elevenkätundersökningen som görs av Eskilstuna kommun visar att eleverna som går hos oss trivs väldigt bra i förhållande till andra program och skolor i Eskilstuna.

Nej, vi har ingen praktik. Däremot samarbetar vi med olika aktörer där vi gör studiebesök, får föreläsningar och genomför praktiska moment. Till exempel har vi ett koncept som heter "träna som en brandman" och "träna som en militär". Vi har även elever som åker och är med som markörer hos räddningstjänsten. Där får eleverna agera offer i olika iscensatta scenarier för att ambulanspersonal och brandmän ska kunna träna "skarpa lägen".

Många av våra elever söker sig till yrken kopplade till programmet, men eftersom utbildningen är bred så väljer många andra vägar också. Vi har elever som har påbörjat utbildning eller arbetar som exempelvis poliser, militärer, jurister, socionomer, väktare och psykologer. Oftast rör sig våra elever till yrken där man arbetar med människor.

Fun fact är att flera poliser i Eskilstuna har gått på SAM-SÄK.

Det går absolut att ordna, vi ser fram emot att du kommer till oss!
Kontakta vår studievägledare Anette Kroneld anette.kroneld@eskilstuna.se

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

100

-

-

100

Idrott och hälsa 1

50

50

-

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska 1

100

-

-

100

Svenska 2

-

100

-

100

Svenska 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Filosofi 1

-

-

50

50

Moderna språk

100

100

-

200

Psykologi 1

50

-

-

50

Inriktning

Geografi 1

-


100

100

Historia 2a

-

100

-

100

Religionskunskap 2

-

-

50

50

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Samhällskunskap 3

-

-

100

100

Programfördjupning

Kriminologi

-

-

100

100

Psykologi 2a

-

50


50

Psykologi 2b

-

-

50

50

Rätten och samhället

-

100

-

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

-

-

200

Individuellt val

-

100

100

-

Summa
2500

Kontakt

Åsa Sjöstedt Frykman

Studievägledare / Guidance counselor

Telefon:

Pelle Marklund

Biträdande rektor

Telefon:

Logos
Uppdaterad: 13 november 2023