Eskilstuna kommun
Två elever med datorer i klassrummet

Introduktionsprogrammet (IM)

Introduktionsprogram vänder sig till dig som inte är behörig att söka nationellt program inom gymnasiet. Nå dina mål och förbered dig för vidare studier

På S:t Eskils gymnasium kan du läsa följande introduktionsprogram:

  • Individuellt alternativ IMA
  • Språkintroduktion IMS

Nedan kan du läsa mer om programmen. Du kan även prata med din studie- och yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som saknar betyg i flera grundskoleämnen. Här får du en möjlighet att läsa in dina grundskolebetyg för att sedan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som har ett annat modersmål än svenska och som är nyanländ till Sverige. Här läser du svenska som andraspråk men också andra ämnen, vilket ger dig möjligheten att erhålla många betyg, för att förberedas för vidare studier.

Utbildningstiden varierar mellan ett till tre år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Vi planerar dina fortsatta studier tillsammans.

Om du saknar behörighet till gymnasiet när du fyller 19 år, fortsätter du läsa ett sista år på Språkintroduktion. Du fortsätter läsa svenska och andra ämnen för att förberedas för vidare studier inom vuxenutbildningen. Du får dessutom extra mycket vägledning och kunskap om utbildningsvägar, arbetsmarknaden, Ung företagsamhet, yrkesval och mycket annat du behöver veta inför vuxenlivet.

Kontakt

Åsa Sjöstedt Frykman

Studievägledare / Guidance counselor

Telefon:

Eva Carlén

Lärare

Telefon:

Johan Ahlqvist

Rektor

Telefon:

Logos
Uppdaterad: 13 november 2023