Eskilstuna kommun
Lärare instruerar två elever i ett kemiskt experiment. I bakgrunden andra elever. Alla har vita rockar.

Ready to take on the world?

Alla elever på IB, oavsett om man väljer ekonomisk-, samhällsvetenskaplig- eller naturvetenskaplig inriktning, studerar tre ämnen utöver de sex valda ämnena: Theory of Knowledge, Extended Essay och Creativity Activity Service. Läs mer nedan.

Theory of knowledge (TOK)

Alla elever på IB studerar ämnet; Theory of knowledge eller som det kallas på svenska kunskapsfilosofi. Eleverna läser då bl.a. om naturvetenskap, samhällsvetenskap, etik och moral, konst, logik och resonemang och anledningen till detta är för att bredda kunskapsbilden, få förståelse för andra ämnen och spetsa kunskaperna i favoritämnena. På många utländska universitet, speciellt i Storbritannien är det självklart att fundera över kopplingar mellan olika ämnen vilket också så klart är betydelsefullt för olika karriärsval man gör i livet. Ett typiskt arbetssätt är att ställa frågor om kunskap och vad kunskap i olika ämnen egentligen är: Finns det logik i en vacker tavla? Är känslor inblandade i vetenskapliga rapporter och studier? Vad är Fake news? Hur kan man förstå omvärlden?

Extended Essay (EE)

Alla elever på IB ska skriva en forskningsuppsats som eleven själv väljer utifrån ämnesintressen och egna idéer. Det man väljer att skriva om är en klassisk litteraturanalys d.v.s. att man söker information i artiklar, rapporter och böcker och detta ska resultera i en större uppsats. Eleverna börjar skriva uppsatsen i tvåan och slutför den sista året i trean. Betyget för Extended Essay och Theory of knowledge läggs ihop och kan ge bonuspoäng till det slutliga betyget man får när man tar examen från IB programmet. Detta fungerar ungefär som på ett vanligt nationellt program fast där får eleverna istället bonuspoäng (meritpoäng) för matematik och språk. Exempel på uppsatser elever skrivit är: Personlighetsutveckling och barndomens betydelse? Hur ekonomi och demokrati är sammankopplat? Fredsbevarande strategier? Hur antioxidanter påverkar det mänskliga immunsystemet?

Creativity, Activity, Service (CAS)

Alla elever ska genomföra individuella aktiviteter för hur man som individ kan förbättra samhället. Eleverna ska då volontärarbeta och räkna sina timmar och på så vis blir man godkänd på denna kurs. Anledningen till att eleverna ska ut i samhället och arbeta är för att skaffa arbetslivserfarenhet, livskunskap men också att bidra med sina personliga kunskaper i ett sammanhang utanför skolmiljön. Eleverna väljer ofta att hjälpa till på grundskolor, organisationer (ofta med humanitär inriktning), läxhjälp, lära andra elever sitt eget modersmål (exempelvis koreanska eller arabiska). CAS ska ge eleverna perspektiv och empati för andra yrkeskategorier, kunna förstå andras attityder och öka nyfikenheten på hur andra människor tänker.

Courses

Year 1 Pre Diploma Course (grade 10)

Total

Biology

100

Core studies

100

English 5

100

History 1b

100

Mathematics 1b or Mathematics 1C/Mathematics 2C

100

Modern Language

100

Physical Education

100

Social Science 1b

100

Swedish 1

100

Year 2 and 3 (grade 11-12)

-

Group 1 Language: Swedish/English or antiher mother tounge

-

Group 2 Second Language: English/Swedish

-

Group 3 History, Global Politics, Psychology, Economics,

-

Business Managment

Group 4 Chemistry, Biology, Physics, Environmental systems and Societies

-

Group 5 Mathematics

-

Students has to study six subjects, three at higher level (HL)

-

and three at standard level (SL).

IB Core Courses (grade 11-12)

-

Theory of knowledge (TOK)

-

Creativity, Action anf Service (CAS)

-

Extended essay

-

Contacts

Åsa Sjöstedt Frykman

Studievägledare / Guidance counselor

Telefon:

Chris Thomson-Smith

IB-coordinator

Telefon:

Johan Ahlqvist

Rektor

Telefon:

Logos
Uppdaterad: 22 april 2024