Eskilstuna kommun

Elevdator

På S:t Eskil lånar du som elev en bärbar dator och ansvarar för denna under din studietid.
Regler och användning regleras i ett separat dokument och ett kontrakt upprättas mellan skolan och låntagaren/vårdnadshavare.

Tänk på!

Du ska återlämna din dator till skolan när du slutar och då förväntas den vara i gott skick. Du kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage/skador.

​Datasupport

Jocke hjälper dig med datafrågor och han har sitt rum på kansliet i hus A.

Har du problem med ditt konto/lösenord kan du även få hjälp i biblioteket.

​Tänk på!

Jocke är ofta hårt belastad, i de flesta fall så hjälper en omstart av datorn. Att stänga locket är inte att starta om datorn. Starta om datorn regelbundet så fungerar den allra bäst.

Om datorn har låst sig så kan du hålla in startknappen i ca 20-30 sekunder.

Datoranvändning

Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade till skolarbete.

Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasistiska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet att informera sig om och följa de etikettsregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrätt (copyright) ska respekteras. Systemansvariga har rätt att utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet.

Logos
Uppdaterad: 19 februari 2024