Eskilstuna kommun

Hitta på S:t Eskil

Här får du hjälp att hitta rätt på S:t Eskil.

Illustration som visar de olika husen på S:t Eskils gymnasium.

A-huset

Samlade studiemiljöer; EK-Juridik, ES, SÄK, IMS och SA

Källarplan
Idrottshall och gym. Skolkök och sal A02.

​Plan 1

Studievägledare. Schemaläggare, IB-Coordinator, elevstödjare. Arbetsrum personal ES, SA, SÄK, IMA och EK-JUR. Studiemiljö ES och EK-JUR.
Salar A1-A6.

Plan 2

Kansli. Skolledning. Kurator. IT-tekniker och vaktmästare. Specialpedagog. Elevstödjare. Aula. Personalrum. Studiemiljö SA-SÄK.
Salar A16-A19.

​Plan 3

Arbetsrum personal IMS. Studierum. Studiemiljöer ES ,IMS och SA. Konferens A20.
Salar A21-A29.

​Plan 4

Bildsalar. 3-dimsal. Arbetsrum personal ES Bild & Form. Salar A31-A34.

B-huset

Samlade studiemiljöer; EK-INT, NA-INT, SA-INT, IMS och IB

Plan 1

Bibliotek. Elevcafeteria.

​Plan 2

Skolsköterska. Arbetsrum personal IB, NA, EK, IM. Personalrum, Salar B12, B14.

​Plan 3

Salar B20-B24.

​Plan 4

Salar B30-B36.

​C-huset

Samlade studiemiljöer för våra program med undervisningsspråk engelska;
EK-INT, NA-INT, SA-INT och IB

Plan 1

Studierum. Arbetsrum personal IB och INT. Salar C2, C4, C5.

​Plan 2

Arbetsrum personal IB och INT. Skrivsal C13. Salar C11, C12, C14, C15.

​D-huset

Källarplan

Dans, sång.

​Plan 1

Matsal Fristadsskolan.
Lektionssalar Fristadsskolan.

​Plan 2

Matsal S:t Eskils gymnasium.
Lektionssalar Fristadsskolan.

​E-huset

Plan 1

ES Musik. Ensemblerum, Konserthall Bossanovan, musikstudio. Arbetsrum personal ES Musik.

F-huset

Idrott Fristadsskolan.

Logos
Uppdaterad: 9 november 2023