Eskilstuna kommun

Att studera på gymnasiet

Vad skiljer grundskola och gymnasium?

Att studera på S:t Eskils gymnasium

En stor förändring gentemot grundskolan är att du läser kurser läsårsvis, du erhåller alltså slutbetyg efter varje läsår.

I årskurs 1 läser du exempelvis Svenska 1 och får ett betyg vid läsårets slut. I årskurs två tar Svenska 2 vid och slutligen Svenska 3 i årskurs 3. Det betyg du erhåller efter varje läsår ingår då i ditt slutbetyg och kan inte förändras/förbättras i efterhand.

​Tänk på!

Den första lektionen är lika viktig som den sista! Vi läser kurser läsårsvis så du får slutbetyg i kurser efter varje årskurs. Det gäller alltså att vara med från början!

Vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar för dina studier, du är på väg att bli vuxen och ska förberedas för fortsatta studier på högskola eller universitet. Då vi enbart har högskoleförberedande program så ligger vårt fokus på att du ska erhålla goda kunskaper och förstås bli behörig för fortsatta studier.

Närvaro är obligatoriskt i gymnasiet och en förutsättning för att du ska lyckas med dina studier!

Du har också ett eget ansvar att komma i tid, lyssna på läraren, visa hänsyn till dina klasskamrater, ta med rätt material och hålla reda på vad som ska utföras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt att du får gå om årskursen.

För att du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp till dig. Vi har Studietid (STT) en timme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi erbjuder även stöd på andra tider, dessa tider läggs i elevens personliga schema och närvaro är obligatoriskt.

Vi har ett engagerat Elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, studievägledare, elevstödjare och specialpedagog som står beredda att stötta och vägleda dig i din skolgång.

Logos
Uppdaterad: 21 november 2023