Eskilstuna kommun
Elev står lutad mot elevskåpen. I bakgrunden två andra elever som går och pratar.

Juridik

Inom juridikinriktningen på ekonomiprogrammet får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent.

Här får du lära dig om företagarens rättigheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar. För dig som ser en framtid som advokat, domare, åklagare etc är inriktningen Juridik på S:t Eskils gymnasium det självklara valet.

För dig som

  • vill vara väl förberedd för högskolestudier.
  • vill jobba inom juridiken så som affärsjurist, advokat, åklagare eller inom domstolsväsendet.
  • vill driva ditt eget UF-företag.
  • vill utveckla din förmåga att presentera och förmedla budskap.

Du kommer att lära dig metoder för att både analysera och bedöma olika juridiska problem och själv söka information och förstå juridiska dokument.

Du får en bra förståelse för hur samhällets lagar och regler fungerar ur ett civil- och affärsrättsligt perspektiv.

På S:t Eskils gymnasium får du en trygg och lugn studiemiljö där du inspireras av studiemotiverade elever från din klass och skolans övriga program. Vi har en fantastisk skolmiljö i våra vackra byggnader.

Exempel på kurser du läser

Affärsjuridik, rätten och samhället, psykologi, filosofi, EU-rätt, Internationell rätt och juridisk fördjupningskurs.

På inriktningen juridik får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.
Du kommer att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Det här kan du jobba med

Utbildningen ger bred behörighet till högskolans utbildningar, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Tänkbara framtida yrken är advokat, domare eller åklagare.

Här får du lära dig

Om företagarens möjligheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar.

Kurser i sammanfattning

  • Du läser om rättsväsendets betydelse i samhället ur ett svenskt och internationellt perspektiv.
  • Du läser affärsjuridik och får kunskaper om lagar och avtal och förståelse för hur lagar och avtal påverkar företagandet.
  • I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter. Du ska kunna analysera och värdera information.
  • I ämnet psykologi fördjupar du dig i mänskligt beteende och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och handlande?
Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

100

100

Idrott och hälsa 1

50

50

-

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2

-

100

-

100

Svenska 3/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Företagsekonomi 1

-

100

-

100

Privatjuridik

100

-

-

100

Moderna språk

100

-

-

100

Psykologi 1

-

-

50

50

Inriktning

Filosofi 1

-

-

50

50

Rätten och samhället

100

-

-

100

Psykologi 2a

-

-

50

50

Affärsjuridik

-

100

-

100

Programfördjupning

Kriminologi

-

50-

50

100

Internationell rätt

-

-

100

100

Juridisk fördjupning Straffrätt

-


100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

100

100

200

Summa

-

-

-

2500

Kontakt

Pelle Marklund

Biträdande rektor

Telefon:

Åsa Sjöstedt Frykman

Studievägledare / Guidance counselor

Telefon:

Uppdaterad: 14 november 2023